top of page

157th Homecoming Anniversary Group

Public·41 members
Martin Novikov
Martin Novikov

Buku Pengajian Malaysia Pdf 25Walaupun pendidikan di Malaysia hampir dipinggirkan sewaktu RMK2 yang memihak kepada rancangan penstrukturan sosio-ekonomi, beberapa usaha penting dijalankan sepanjang tempoh ini.[20] Pada tahun 1970, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dijadikan bahasa perantaraan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari peringkat rendah hingga ke pengajian tinggi, menggantikan bahasa Inggeris. Peperiksaan kebangsaan yang sebelum ini berpandukan peperiksaan di Britain digantikan dengan peperiksaan tempatan dan banyak buku teks dalam bahasa Melayu diterbitkan. Menjelang tamatnya tempoh rancangan ini, hampir kesemua sekolah aliran bahasa Inggeris telah diubahsuai untuk mengajar kurikulum berasaskan bahasa Melayu.[21]
buku pengajian malaysia pdf 25


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fblltly.com%2F2tKqhe&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2h6qbGuZ5lnLP6UFx4IQ8sLangkah-langkah ini bertujuan untuk **menyusun semula masyarakat dan mengurangkan penguasaan kaum Cina dan orang-orang asing dalam sektor ekonomi di Malaysia sekaligus memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang Melayu**. Ini adalah sejajar dengan **Dasar Ekonomi Baru (DEB)** yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai sasaran utama RMK2. DEB juga mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem pendidikan negara kerana **pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai matlamat DEB**. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan juga bertujuan untuk **memperkukuhkan sistem pendidikan negara dan membina perpaduan sosial, ekonomi dan politik** selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963.Langkah-langkah ini bertujuan untuk **menyusun semula masyarakat dan mengurangkan penguasaan kaum Cina dan orang-orang asing dalam sektor ekonomi di Malaysia sekaligus memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang Melayu**. Ini adalah sejajar dengan **Dasar Ekonomi Baru (DEB)** yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebagai sasaran utama RMK2. DEB juga mempunyai hubungan yang rapat dengan sistem pendidikan negara kerana **pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai matlamat DEB**. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan juga bertujuan untuk **memperkukuhkan sistem pendidikan negara dan membina perpaduan sosial, ekonomi dan politik** selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963.


RMK2 juga menetapkan **sasaran-sasaran khusus** bagi meningkatkan kualiti dan akses pendidikan di Malaysia. Antara sasaran-sasaran tersebut ialah:


- Meningkatkan kadar penyertaan murid dalam pendidikan rendah dari 96.5% pada tahun 1970 kepada 98% pada tahun 1975.


- Meningkatkan kadar penyertaan murid dalam pendidikan menengah dari 47.7% pada tahun 1970 kepada 65% pada tahun 1975.


- Meningkatkan bilangan guru yang terlatih dari 58.9% pada tahun 1970 kepada 75% pada tahun 1975.


- Meningkatkan nisbah guru-murid dari 1:28 pada tahun 1970 kepada 1:25 pada tahun 1975.


- Meningkatkan bilangan sekolah-sekolah baru dan kemudahan-kemudahan lain seperti makmal, perpustakaan dan bengkel.


RMK2 juga memberi penekanan kepada **pengembangan kurikulum** bagi memenuhi keperluan pembangunan negara dan kepelbagaian murid. Antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan ialah:


- Memperkenalkan kurikulum baru untuk pendidikan rendah dan menengah yang lebih bersesuaian dengan keadaan tempatan dan menekankan kemahiran berfikir, kreativiti dan nilai-nilai moral.


- Memperkenalkan mata pelajaran baru seperti Sains, Matematik Tambahan, Geografi Fizikal, Sejarah Tempatan dan Pendidikan Jasmani.


- Memperkenalkan pilihan-pilihan mata pelajaran tambahan seperti Bahasa Arab, Bahasa Tamil, Bahasa Mandarin, Seni Lukis dan Reka Bentuk, Muzik dan Pertanian.


- Memperkenalkan program-program khas seperti Pendidikan Khas, Pendidikan Vokasional, Pendidikan Teknikal dan Pendidikan Agama Islam. e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page